Страховий випадок

Що це таке

Страховим випадком є подія, що відбулася, передбачена Договором страхування, в результаті якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату

Консультаційно-діагностична допомога

Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату в розмірі вартості консультаційно-діагностичної допомоги та послуг, лабораторних, інструментальних, функціональних, рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, ультрасонографічних обстежень та проведення комплексного диспансерного обстеження.

Амбулаторно-поліклінічне лікування

Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату в розмірі вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при амбулаторно-поліклінічному лікуванні, у тому числі при лікуванні в умовах денного стаціонару.

Стаціонарне лікування

Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату в розмірі вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при стаціонарному лікуванні у відділеннях загального профілю та спеціалізованих відділеннях.

Швидка медична допомога

Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату в розмірі вартості медичної допомоги, яка була надана Застрахованій особі загальнопрофільними або спеціалізованими бригадами швидкої допомоги.

Стоматологічна допомога

Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату в розмірі вартості терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматологічної допомоги, наданої Застрахованій особі.

Страхування дітей

Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату в розмірі вартості медичної допомоги та медичних послуг, які надаються дітям віком від 7 днів до 16 років (якщо інше не передбачено умовами договору страхування), на умовах обраної програми страхування.

Медичні перевезення
  • Транспортування Застрахованої особи каретою швидкої допомоги до найближчого лікаря або лікувального закладу.
  • Медична евакуація до лікарні, найближчої до міжнародного аеропорту або найближчої до пункту перетину кордону в країні постійного перебування.
  • Відшкодування витрат на супроводжуючу особу за наявності медичної довідки про необхідність супроводу з-за кордону до місця постійного перебування.
Репатріація

Якщо в разі нещасного випадку або раптового захворювання настає смерть Застрахованої особи, то покриваються витрати по репатріації тіла в межах обумовленої в Договорі страхування суми.

Втрата документів/багажу

Страховик зобов'язується здійснити страхову виплату в розмірі вартості втраченого багажу чи вартості відновлення загублених документів, на умовах обраної програми страхування.