Термін та територія страхування

ДІЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАН

Початок дії

Договір страхування набуває чинності з дати,встановленої в Договорі страхування як день початку дії Договору страхування, але не раніше поступлення на рахунок або внесення в касу Страховика страхової премії і моменту виїзду Страхувальника/Застрахованої особи за межі країни постійного проживання.

Закінчення дії

Дія Договору страхування закінчується з моменту в'їзду Страхувальника/Застрахованої особи до країни постійного проживання, але не пізніше вказаної в Договорі дати закінчення терміну дії Договору.


Територія страхування

Це країна або географічне місце, вказане в Договорі страхування, окрім країни постійного проживання Застрахованої особи і країни, громадянином якої він є.

  • Страхування діє тільки на території, вказаній в Договорі страхування та під час транспортування на визначену в Договорі територію.
  • Територія страхування встановлюється за домовленістю Страховика і Страхувальника, при укладенні Договору страхування.
  • Договір страхування діє за межами країни постійного проживання Страхувальника/Застрахованої особи, в країні (країнах), вказаній в Договорі страхування.

Термін страхування

Це кількість днів, в межах якої Страховик несе відповідальність по відшкодуванню збитків Застрахованій особі по ризикам, вказаним в Програмі страхування Договору.

  • Термін дії Договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика і Страхувальника при укладенні Договору страхування.
  • Термін дії Договору не може бути більше 381 дня.
  • В межах терміну дії Договору страхування може встановлюватися ліміт днів перебування Застрахованої особи за кордоном. Кількість днів перебування за кордоном може бути рівною терміну страхування та/або менше терміну страхування.
  • Якщо Договір страхування передбачає багаторазові поїздки, Страховик несе відповідальність в межах тієї кількості днів, яка вказана у Договорі. При кожному виїзді за кордон термін дії страхового захисту автоматично зменшується на кількість днів, проведених Застрахованою особою на території дії Договору страхування.