На що звернути увагу

ПРИ КУПІВЛІ ПОЛІСА

Зверніть увагу на винятки, які передбачені договором страхування

Також ознайомтеся з програмою страхування, щоб знати ліміти та умови покриття різних видів медичної допомоги

Якщо під час подорожі Ви плануєте активний відпочинок, заняття спортом (у тому числі екстремальним), то обов'язково повідомте про це страховика, щоб гарантувати покриття медичної допомоги у разі травми

ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ

Медикаменти

Для уникнення додаткових витрат за кордоном буде корисним взяти з собою аптечку з набором медикаментів для першої допомоги по захворюваннях, що не сплачені за страховим полісом

Страховий поліс

Уважно вивчіть страховий поліс. Для звернення за допомогою Вам необхідно буде повідомити:

 • серію/номер поліса
 • територію страхування
 • термін дії поліса
 • програму страхування

Заздалегідь знайдіть потрібну інформацію на полісі - це зменшить час і витрати на телефонні переговори з ассистуючою компанією

Засоби зв'язку

Способи зв'язку зі страховою та асистуючою компанією вказані на страховому полісі або на сайті страхової компанії

ПІД ЧАС ПОЇЗДКИ

Територія дії поліса

Поліси з територією страхування "Шенген" не дійсні в деяких країнах Євросоюзу!

Детальніше
Територія дії поліса
 1. Це країна або географічне місце, вказане в Договорі страхування, крім країни постійного проживання Застрахованої особи та країни, громадянином якої він є. Страхування діє тільки на території, визначеної у Договорі страхування та під час проїзду на визначену в Договорі територію.
 2. Територія страхування встановлюються за домовленістю Страховика та Страхувальника при укладанні Договору страхування.
 3. Договір страхування діє за межами країни постійного проживання Страхувальника/Застрахованої особи, в країні (країнах), зазначеній в Договорі страхування.

Додаткові ризики

Для заняття активним відпочинком, спортом, або професійною діяльністю до полісу застосовується додатковий коригувальний коефіцієнт. Це збільшує вартість страхового полісу, проте гарантує покриття медичної допомоги у разі травми.

Франшиза

Якщо Ваш поліс передбачає наявність франшизи, то при зверненні за медичною допомогою суму франшизи необхідно оплачувати самостійно без подальшої компенсації.

Детальніше
Безумовна франшиза

У Договорі страхування може бути встановлена безумовна франшиза по кожному страховому випадку - частина збитку, заподіяного настанням страхового випадку, що не підлягає відшкодуванню Страховиком. При встановленні безумовної франшизи Страховик здійснює страхову виплату за вирахуванням франшизи.

Програма страхування

Уточніть у агента ліміти та умови покриття різних видів медичної допомоги. Деякі програми страхування не оплачують стоматологічну допомогу, амбулаторне лікування або медикаменти.

Термін дії поліса

У річного поліса звичайний термін перебування за кордоном становить 90 днів. Якщо час Вашого перебування за кордоном вже перевищив 90 днів, то Ваш поліс більше не дійсний.

Детальніше
Термін дії поліса
 1. Термін дії Договору страхування встановлюються за домовленістю Страховика та Страхувальника при укладанні Договору страхування.
 2. Договір страхування набирає чинності з дати, встановленої в Договорі страхування як день початку дії Договору страхування, але не раніше надходження на рахунок або внесення в касу Страховика страхової премії і моменту виїзду Страхувальника/Застрахованої особи за межі країни постійного проживання.
 3. Дія Договору страхування закінчується з моменту в'їзду Страхувальника/Застрахованої особи в країну постійного проживання, але не пізніше зазначеної в Договорі дати закінчення терміну дії Договору.
 4. В межах терміну дії Договору страхування може встановлюватися ліміт днів перебування Застрахованої особи за кордоном. Кількість днів перебування за кордоном може бути рівним терміну страхування та/або менше терміну страхування.
 5. Термін дії Договору не може бути більше 381 дня.
 6. Якщо Договір страхування передбачає багаторазові поїздки, Страховик несе відповідальність у межах тієї кількості днів, яка зазначена в Договорі. При кожному виїзді за кордон термін дії страхового захисту автоматично зменшується на кількість днів, проведених Застрахованою особою на території дії Договору страхування.

Придбання он-лайн поліса

Страховий поліс, придбаний через інтернет, починає діяти через 3-5 днів з моменту його оформлення. Придбання онлайн поліса після того, як страховий випадок вже стався, є порушенням договору страхування.