Страхові виплати

Способи здійснення страхової виплати

Оплата через страхову компанію

Оплата послуг установам, які надали допомогу Застрахованій особі в межах Договору страхування, на підставі документів, що підтверджують факт настання страхового випадку та визначають вартість фактично наданої (необхідної) медичної допомоги або допомоги, яка з нею пов'язана.
Форма документів та строки розрахунків узгоджуються Страховиком та установою, що надали послуги Застрахованій особі

Оплата через асистуючу компанію
Відшкодування витрат застрахованій особі

Відшкодування витрат застрахованій особі

Відшкодування здійснюється у випадку, якщо Застрахована особа самостійно організовувала та/або оплачувала послуги в межах Договору страхування, і це було погоджено з Асистанського компанією/ Страховиком або передбачено Договором страхування, за умови надання всіх необхідних документів.

Виплати неповнолітнім

Якщо Застрахована особа є неповнолітньою, страхову виплату при настанні страхового випадку отримують її законні представники. При визначенні в Договорі страхування декількох вигодонабувачів страхова виплата розподіляється між ними в рівних частинах.

Виплати неповнолітнім

Документи для страхової виплати

Для отримання страхової виплати у разі отримання Застрахованою особою медичних послуг необхідно надати страховику документи, зазначені в Правилах страхування.