Страхові виплати

Способи здійснення страхової виплати

Оплата через асистуючу компанію

Оплата послуг установам, які надали допомогу Застрахованій особі в межах Договору страхування, на підставі документів, що підтверджують факт настання страхового випадку та визначають вартість фактично наданої (необхідної) медичної допомоги або допомоги, яка з нею пов'язана.
Форма документів та строки розрахунків узгоджуються Страховиком, Асистуючою компанією та установою, що надали послуги Застрахованій особі

Оплата через асистуючу компанію
Відшкодування витрат застрахованій особі

Відшкодування витрат застрахованій особі

Відшкодування здійснюється у випадку, якщо Застрахована особа самостійно організовувала та/або оплачувала послуги в межах Договору страхування, і це було погоджено з Асистанського компанією/ Страховиком або передбачено Договором страхування, за умови надання всіх необхідних документів.

Виплати неповнолітнім

Якщо Застрахована особа є неповнолітньою, страхову виплату при настанні страхового випадку отримують її законні представники. При визначенні в Договорі страхування декількох вигодонабувачів страхова виплата розподіляється між ними в рівних частинах.

Виплати неповнолітнім

Документи для страхової виплати

Для отримання страхової виплати у разі отримання Застрахованою особою медичних послуг необхідно надати Страховику наступні документи